Overblog Follow this blog
Administration Create my blog

1 posts with نرم افزار سی آر ام

نرم افزار سی آر ام

نرم افزار سی آر ام

نرم افزار CRM برای بانک ها بعد از این که جواب کنکور مشخص شد، بار و بنه ام را جمع کردم. دانشگاهم با خانه چند صد کیلومتر فاصله داشت. برای اولین بار، حساب بانکی باز کردم. بهتر از این بود که مقدار زیادی پول نقد را (که هزینه های یک ترمم بود) با خود حمل کنم....

Read more